Låt ett glasmästeri glasa in uterummet

Hitta bra glasmästeri

Numera finns det ett mycket stort urval av lösningar att välja bland när det gäller att sätta glas på sitt uterum. Det har också blivit mycket populärt och har skapat helt nya möjligheter att kunna bevara känslan av att sitta utomhus även mitt i smällkalla vintern.

I princip kan man säga att det finns två grundläggande val: göra inglasningen så att den skyddar mot regn och vindar, men i övrigt är oisolerad; eller att man tar steget fullt ut så att uterummet kan användas året om. I det senare fallet måste man givetvis ställa högre krav på glasets förmåga att isolera mot kyla. Härutöver kommer att det måste finnas en värmekälla. Kostnaden blir förstås högre också i det senare fallet.

Inglasning av uterummet (balkongen, verandan eller tillbyggnaden) kräver normalt sett inga juridiska processer. Något bygglov eller liknande är alltså inte aktuellt. Om det skall dras el eller vatten är det dock givetvis viktigt att man ser till att följa normala säkerhetsnormer.

Om man beställer inglasning av ett glasmästeri eller av en byggare kan man idag få den i praktiskt taget vilket utförande man vill. Den kan skräddarsys helt och behöver inte följa några som helst standardmått.

Vi rekommenderar Glas Service för ett bra utfört arbete!

Enbart trall eller som avsats utanför uterummet?

Ett billigare alternativ som många föredrar är att enbart lägga trall på hela uteplatsen. Man kan också med fördel lägga en avsats med trall utanför uterummet. I båda fallen är det bra att använda trallvirke av hög kvalitet och vi rekommenderar OrganoWoods trall. I det fall du har ett uterum kan det vara både praktiskt, snyggt och bekvämt att ha 1-1,5 meter utstickande trall mellan uterumsväggen och gräsmattan.

Copyright © 2015 FR-EAB Bygg - Gelbgjutaregatan 3, Åtvidaberg