Takbyte

Få hjälp med ditt takbyte

Takbyte och takrenovering är många gånger ett stort och omfattande projekt som kräver noggrann planering redan från början. Det är mycket som måste undersökas.

Det är också mycket som man inte ser. Husägaren har konstaterat att betongpannorna ser hela ut. Men hur ser det ut under pannorna? Är takpappen hel eller måste den bytas? Finns det fuktangrepp som måste åtgärdas för att inte bli värre? En klok husägare vet att taket är mycket mer än det som syns från utsidan. Han vet också att en takrenovering ger goda möjligheter till att spara energi om man samtidigt gör en ordentlig isolering av taket. Något som kommer att spara pengar under många år framöver.

Här är några fler saker som du bör göra när du byter tak:

  • Kontrollera att ströläkten är minst 25 mm för att få en tillräcklig luftspalt.
  • Kontrollera att sista takpannan går mitt i hängrännan.
  • Täta alla genomföringar med asfaltklister eller tjära.
  • Montera plåtar på alla genomföringar.
  • Se till att stuprören leder regnvattnet bort från huset.

Det är med andra ord regnvatten och fukt som är takets värsta fiender. Men det är också fiender som är lätta att bekämpa med relativt enkla medel och lite uppmärksamhet.

En omfattande takrenovering kan kosta en hel del pengar. Med ett ROT-avdrag behöver det dock inte bli så kostsamt som det från början verkade. ROT-avdrag ger den sökande skatteavdrag med upp till 50 000 kr per person och år för arbetskostnader som uppstår vid reparationsarbete i hemmet. Ett krav är att den sökande är ägare och bosatt i bostaden där ROT-arbetet genomförs.

Många gånger kan man förlänga takets livslängd avsevärt endast genom att tvätta taket. Så är till exempel fallet om man bara har lite mossa på taket. För att förhindra fortsatta mossangrepp kan man efter tvättningen lägga på en Grön-Fri-behandling som kan förlänga takets livslängd avsevärt.

Copyright © 2015 FR-EAB Bygg - Gelbgjutaregatan 3, Åtvidaberg