Fasadrenovering

Få hjälp med ditt Fasadrenovering

Förr eller senare kommer en putsad fasad att behöva fräschas upp eller kanske till och med putsas om. Detta beror ofta på rörelser i marken, vibrationer från vägar eller frostskador som gör att fasadytan kan få sprickor, vilket kan leda att hela sjok börjar lossna. Putsade fasader är också känsliga för fukt, det gäller särskilt så kallade enstegstätade fasader som har putsmaterialet anbringat direkt på isoleringen.

Putsade fasader har gamla traditioner. Vanligtvis putsar man betong- eller tegelväggar, men även trähus kan ha putsad yta, så kallad reveterad puts. I detta fall måste väggen först klädas med metallnät som håller putsen på plats.

En säkerhetsaspekt

Det är viktigt att putsad fasad hålls i gott skick för att husets inre ska skyddas. Det är fasaden som ska se till att ingen väta tränger in i väggarna och skadar strukturen.

Ett ytterligare argument för att hålla husets fasad i gott skick är säkerheten. Som fastighetsägare är man ansvarig för att inga delar av fasaden lossnar och faller ned på gatan eller tomten utanför. Det ser heller inte särskilt snyggt ut med sprickor eller bitar som saknas. Att renovera fasaden med jämna mellanrum är en investering som lönar sig. Byggnaden då kommer att hålla i många år och behåller sitt värde.

Det är vanligtvis äldre hus som är i behov fasadrenovering. Tidens tand går hårt åt gamla hus. Men det finns också faror som gäller både moderna och äldre fastigheter, särskilt i städer och på andra platser med stark biltrafik - nämligen bilavgaserna. Bilavgaser skadar putsade fasader mer än man tror.

Vid en fasadrenovering upptäcker man ibland också dolda fel. Detta gäller särskilt äldre hus. Det kan vara sprickor i murade väggar, tegelstenar som lossnat eller behöver bytas. Fasadrenovering är ett tillfälle för att göra en total översyn av sitt hus och tryggt se till att den kommer att behålla sitt värde lång tid framöver.

Copyright © 2015 FR-EAB Bygg - Gelbgjutaregatan 3, Åtvidaberg