Grundisolering av hus

Om ett hus är stort eller litet har ingen som helst betydelse om det inte har en grundisolering. Utan det blir huset obeboeligt. Fukt, mögel och vatten tränger in i huset och förstör det. De flesta husägare vet att det är viktigt, inte bara för värmen utan för komfort och ekonomin.

Vad är grundisolering?

Att man måste ha en grundisolering är en självklarhet eftersom det skyddar huset från att förstöras av vatten. Under betongen, armeringen och golvvärmen ligger grundisoleringen men ovanför materialet som dränerar huset. Dränering är det som leder bort vatten från husgrunden så det inte tränger in.

Dags att kolla grunden

Om huset redan står klart och är gammalt kan det vara en bra idé att kolla upp fukt i grunden. Det kan vara svårt att veta om det kan behövas, men en bra regel är att se om färgen börjar ramla ner från väggar eller om det finns vattenansamlingar på golven. Riktigt så dramatiskt behöver det inte vara utan det kan räcka med att tvätten inte torkar ordentligt eller att det finns en källarlukt.

Planera för framtiden

Ett bra dränerat hus med en noggrann utförd grundisolering är en bra investering och höjer huset byggnadsvärde. Det är dessutom miljövänligt att hålla grunden frisk och torr då det minskar uppvärmningskostnaden för huset och håller mögel och fukt borta. Miljön inomhus påverkas också till det bättre eftersom luften är friskare och värmen håller kylan och vätan ute.

Anlita eller göra jobbet själv

Om huset behöver dräneras bör det finnas en plan och gott om tid. Det går att göra det själv om tiden och resurserna finns men det går även att anlita ett bolag som gör allt jobb. Vilken metod man än väljer är det en bra investering och höjer levnadsstandarden. Det blir en ekonomisk vinst i slutändan.

Copyright © 2015 FR-EAB Bygg - Gelbgjutaregatan 3, Åtvidaberg